3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ YERİNE YAŞAM KÖPRÜSÜ KURDULAR

3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ YERİNE YAŞAM KÖPRÜSÜ KURDULAR
3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ YERİNE YAŞAM KÖPRÜSÜ KURDULAR
22 Aralık 2008 Pazartesi 19:22

‘3. Köprüye hayır’ diyen Yaşam Savunucuları bu kez seslerini Beykoz’dan yükselttiler. Beykoz Meydanı’ndan Belediye önüne kadar pankartlarla ve sloganlarla yürüyen Beykozlu ve Sarıyerli yüzlerce yurttaş, “3. cinayete hayır” diye haykırdılar.

Saat 12.00’de Beykoz Meydanı’nda toplanmaya başlayan Beykozlu yurttaşlara Sarıyer’den bir tekne ile gelen platform üyelerinin de katılmasıyla yürüyüş başladı. Üzerlerinde “3. Köprü Kirlilik, Gürültü, Yıkım Demektir”, “Rant Köprüsü Değil Toplu Ulaşım”, “Köprü Altında Yaşamak İstemiyoruz” yazan pankartlar taşıyan ve yürüyüş boyunca sık sık “köprü isteyenler memleketi satanlar”, “boğazda 3. cinayete hayır”, “Rant köprüsü değil toplu ulaşım”, “kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla yürüyen yurttaşlar, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Beykoz Belediyesi önüne geldiler.


Burada 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu adına basın açıklamasını Tükoder Beykoz Şube Başkanı Aysel Can Ekşi okudu. Okunan basın açıklaması şöyle:

“İstanbul Boğazı’nın kuzey kesiminde, henüz tam belirlenmemiş bir yerde projelendirilmesi amaçlanan 3. Köprü ve çevre yolları SİT alanında ve yasalara aykırı olarak yapılmak istenmektedir. Bunun en açık kanıtı, Bölgedeki İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.11.1995 tarih ve 7755 numaralı; “İstanbul Kuzey Kesimi – Karadeniz Kuşağı Doğal SİT Alanı” ilanında, gerekçelerden biri olarak, “Bu bölgedeki doğal varlıkların ve ekolojinin korunabilmesi için söz konusu alanlarda yerleşimi özendirebilecek yol, köprü (3. Boğaziçi köprüsü), turizm tesisleri gibi kararlara yer verilmemesi… ilkesi, …temel ilke olarak belirlenmiştir” denilmektedir.

“Bugün ‘3. Köprü mutlaka yapılacaktır’ diyebilen Başbakan Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı iken, 27 Nisan 1995 tarihinde verdiği demecinde ‘3. Köprü bir cinayettir. Böyle bir teşebbüs İstanbul’un çağdaş kentleşmesi ve şehir içi ulaşım sistemi için ölümcül sonuçlar doğurur’ diyordu. İktidardakiler 29 Mart 2009’da yapılacak yerel seçimleri de kazanmaları halinde Boğaz halkını ve tüm Boğaz coğrafyasını rant uğruna yeni bir cinayete kurban etmeye, yani Beykoz – Sarıyer arasında yeni bir rant köprüsü yapmaya hazırlanıyorlar. İstanbul’u ve ülkeyi yöneten iktidarın en tepesindeki kişinin ağzından çıkan bu hükümdeki çelişkiyi halkımızın mutlaka görmesi ve böylesine büyük bir yıkım getirecek yapılanmaya var gücüyle karşı çıkması gerekmektedir.

“Üçüncü Boğaz Köprüsü ilk iki köprüde olduğu gibi İstanbul’un trafik sorununu çözmeyecek, yeni çözümsüzlükler üretecektir. Bir yandan İstanbul’un kuzey kesimi olan Beykoz ve Sarıyer ormanlarında usulsüz yerleşimi teşvik ederken, diğer yandan çevre ve bağlantı yolları güzergahındaki mevcut yerleşimlerde yaşayan insanların, kamulaştırmaların ardından, kentsel dönüşüm projeleri uygulaması gibi nedenlerle mahallelerinden göç etmelerine yol açılacaktır. Yaklaşık 50 yıl önce, Sarıyer’deki tersanelerde, bir dünya markası olmuş Paşabahçe Cam Fabrikası’nda, Sümerbank Beykoz Deri Kundura’da, Tekel İspirto ve Rakı Fabrikalarında işçi olarak çalıştırılmak üzere Anadolu’dan buralara göç ettirilen insanların barınmalarını sağlamak amacıyla, günümüzde usulsüz diye tanımlanan yapılaşmalar bilerek teşvik edilmişti. Beykoz ve Sarıyer’de doğan, büyüyen, evlenen ve ölümlerinden sonra buralardaki mezarlıklarda yatan insanlar, işgalci gibi gösterilerek, “kentsel dönüşüm projeleri yoluyla şimdi göçe zorlanmaktadır. Bunların arasında arsalarının değerleneceği umuduna kapılarak köprünün yapılmasını isteyenlerin de önünde sonunda yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakılacağı unutulmamalıdır.

“3. Köprü demek, son kalan su havzalarının ve yeşil alanların yapılaşmaya açılması, Riva Deresi’nin, Terkoz, Elmalı ve Ömerli su havzalarının yok edilmesi ve aşırı kirlenmiş Melen Çayı’ndan su getirilmesi gibi ulusal kıt mali kaynakların savurganlığı demektir.

“Nitekim, Çelik Gülersoy, 1982’de yayınlanan “BOĞAZİÇİ Sorunlar / Çözümler” başlıklı kitabında, Boğaziçi’ne köprüler yapılmasının getireceği felaketleri açıkladıktan sonra şöyle söylüyor: “… Boğazdaki birinci köprüyü bir ikincisi ve üçüncüsü izlerse ne olacak? Dağların birbirine beton ve çelikle bağlandığı, yamaçların çimento-beton taburları ile doldurulduğu bir su yolu kalacak elde… Ona da Boğaziçi denemez artık. Bu, bu ad’a bile ihânet olur…”.

“Çok sayıdaki tarihi çeşmelerimizin suyunun akmamasından da görüldüğü gibi, halkın su içme hakkı gasp edilmekte, kaynak sularımız pet şişelere doldurularak pazarlanmakta, halkımız bu suyu parayla almaya zorlanmaktadır.

“3. Boğaz Köprüsü sorunu karşısında da, hükümetin birbirine uymayan ve belediye başkanlarının zamanla farklılaşan açıklamaları… nedeniye “kentin kuzeyindeki ormanlar, yabanıl alanlar ve tarım alanları,… arsa spekülasyonlarının ticari ve siyasi rantın, sözde planlı yerleşimlerin veya kaçak yapılaşmaların, ticaret alanlarının vb. saldırısına açılacaktır.”

“Resmi kurumlar arasındaki çelişkilerin en canlı örneklerinden birisi Beykoz Serdaroğlu Orman Çiftliği ile ilgili olandır. Yüzlerce yapı için verilen ruhsatlar hukuka aykırılığından iptal edildiği ve Danıştay’dan da onaylandığı halde (Danıştay 6. Dairenin 09.02.2007 tarihli ve E. 2005/2411, K. 2007/701 sayılı kararı) aynı yere ilişkin, yerel yöneticiler tarafından hukuk tanımaz bir tavırla yeniden ruhsat verilebilmiştir.

“3. Köprü demek, ecri misillerin artması, yıkımların başlaması ve barınma hakkımızın gasp edilmesi demektir. Biz Beykoz, Sarıyer ve tüm İstanbul halkı olarak köprü altında egsoz gazında yaşamak yerine yaşamı savunuyoruz. Yapılması gereken, sermayenin değil İstanbul halkının ortak çıkarlarını ve kamu yararını gözeten, doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik katılımını esas alan bir planlamayı acilen hayata geçirmektir. İstanbul için, raylı sistem ağırlıklı, deniz yolunu en etkin biçimde kullanan ve otobüslerle desteklenmiş bir toplu taşıma sisteminin oluşturulması gereklidir. Planlı olarak toplu taşımayı etkinleştirme, ucuzlatma ve bu amacı destekleyecek biçimde otomobil kullanımını caydırıcı tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Tarımı ve hayvancılığı çökmüş, yerleşim ve sanayileşmesi plansızlığa dayalı, kırlarını yönetemeyen bir Türkiye’de, İstanbul’un ulaşım ve taşımacılık sorunu köprülerle çözülemeyecek, aksine bu sorunlara yoğun kent, kişi başına ulaşım maliyeti, su, rekreasyon, yaban hayatı gibi pek çok sorun daha eklenecektir.

“Mart 2008’den bu yana; dün Havantepe’de, Sarıyer merkezde, Rumeli Kavağı’nda, Tarabya’da; bugün de Beykoz’dayız. “3. rant köprüsü söylentilerinden vazgeçilinceye kadar bundan sonra da mücadelemizi sürdürceğiz. İstanbul halkına, kente, çevreye ve doğaya karşı suç işlenmesini önleyeceğiz.”
 


"3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ YERİNE YAŞAM KÖPRÜSÜ KURDULAR"
Başlıklı Haber 3381  kişi tarafından okunmuştur.

21.5.2013 15:03:17 / 16. Geleneksel Arnavutköy Şenliği 26 Mayıs 2013 Pazar Saat 12:00´de Satış(Kilise) Meydanı´nda Okunma Sayısı: 3746
25.5.2012 16:18:55 / GELENEKSEL ARNAVUTKÖY ŞENLİĞİ 27 MAYIS 2012 PAZAR GÜNÜ SAAT 12:00’DE BAŞLIYOR! Okunma Sayısı: 4675
25.1.2012 11:43:21 / SEMİNER Okunma Sayısı: 4743
16.11.2011 11:44:38 / YÜREKLERİMİZ VAN´DA... Okunma Sayısı: 4994
24.10.2011 11:34:34 / VAN’LA DAYANIŞMAYA!... Okunma Sayısı: 4869
29.7.2011 13:45:22 / ARNAVUTKÖY´DE İTFAİYE BİRİMİ KURULUYOR. Okunma Sayısı: 4682
10.6.2011 16:33:03 / TAKVİM YAPRAKLARINDA ARNAVUTKÖY Okunma Sayısı: 4772
30.4.2011 15:52:09 / GELENEKSEL ARNAVUTKÖY ŞENLİĞİ Okunma Sayısı: 4973
26.5.2011 17:14:31 / Arnavutköylüler´in semtlerine ve İstanbul´a sahip çıkma kararlılığı sürüyor. Okunma Sayısı: 3792
7.3.2011 13:22:28 / Müzikbilimci ve eleştirmen Evin İlyasoğlu, Arnavutköy’deki okurlarıyla buluştu. Okunma Sayısı: 5613
29.5.2009 13:23:16 / Mahallenin ´Türkan abla´sıydı Okunma Sayısı: 4231
19.5.2009 16:10:29 / Türkan Saylan´a son veda Okunma Sayısı: 3124
15.5.2009 15:54:46 / Arnavutköy Şenliği´ne bekliyoruz! Okunma Sayısı: 3382
15.5.2009 15:52:51 / Arnavutköy Şenliği : Çağdaş Zekat / Mutlu Tönbekici Okunma Sayısı: 3689
15.5.2009 15:46:27 / Semt dediğin böyle olmalı Okunma Sayısı: 3259
2.4.2009 11:31:34 / İsmail Ünal´a Beşiktaş Kentlisinden Tam Güven... Okunma Sayısı: 3171
22.12.2008 19:22:29 / 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ YERİNE YAŞAM KÖPRÜSÜ KURDULAR Okunma Sayısı: 3381
21.12.2008 10:09:41 / Beykoz´dan üçüncü köprüye hayır Okunma Sayısı: 2839
5.12.2008 19:14:09 / Üçüncü Köprü İstanbul`a ihanet Okunma Sayısı: 2862
19.10.2008 18:49:19 / TARABYA´DA 3. KÖPRÜ´YE HAYIR EYLEMİ Okunma Sayısı: 2922
 
 

3. Köprüye Hayır!
Köprü kirlilik, gürültü, yıkım demektir, Köprü altında yaşamak istemiyoruz, Egzoz gazında yaşamak istemiyoruz. Köprü değil, insanca yaşam, Ormanına, suyuna, mahallene sahip çık.

Köp-rü Möp-rü İstemiyoruz
´Bu Semt Arnavutköylüler Tarafından Koruma Altında´ Üçüncü Boğaz Köprüsü ilk iki köprüde olduğu gibi İstanbul’un trafik sorununu çözmeyecek.

Boğazlarda güvenlik alarmı
Denizcilik Müsteşarlığı, ilgili kurum ve kuruluşlara bir yazı göndererek, Türk boğazlarında olası her türlü terör eylemine karşı etkin önlemler almaları ve teyakkuz halinde bulunmalarını istedi.
 
 
 
Copyright © 2019 Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği 
Designed by IDS
TONER FİYATI